JackShop Racing Bike

Last updated: 15 Jan 2019  |  1258 Views  | 

JackShop Racing Bike

"JackShop Racing Bike" is a shop for all bike lovers. They provide the bike customise service and also sell bike accessories. The client request for the smart design that represent the bike racing culture, and also request for a good quality outcome under their expected cost as well. In order to match their needs, apart from the design process, we also manage the production (including of the screen process, and the fabric selection) for them as well.

"JackShop Racing Bike" เป็นร้านสำหรับคนรักรถมอเตอไซด์ ที่มีบริการแต่งรถ รวมทั้งขายสินค้าประเภทอุปกรณ์แต่งรถต่างๆมากมาย ลูกค้าผู้เป็นเจ้าของร้าน ต้องการเสื้อยืดที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ สามารถสื่อถึงการแข่งรถ ทั้งยังต้องการให้กระบวนการออกแบบทั้งหมด รวมถึงขั้นตอนการผลิตนั้น รวมมูลค่าออกมาไม่เกินงบที่ทางลูกค้าตั้งเป้าไว้ ดังนั้น นอกจากขั้นตอนการออกแบบแล้ว ทางทีมงานจึงได้เข้าไปช่วยเหลือในการบริหารงบประมาณแก่ทางลูกค้าเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณในการผลิต และการเลือกวัสดุที่ใช้ในการผลิต

Powered by MakeWebEasy.com