Graffiti for

Last updated: 15 Jan 2019  |  1440 Views  | 

Graffiti for

"De Meca" is an American Style pub and restaurant located in Bangkok. All decoration and furniture can reminds you of the American street and fashion style.  The interior is separated into many zones, and we responsible for adding the graffiti feeling into the DJ and the stage zone. The client require the graffiti pieces in 3 different themes: “DJ, B-Boy Dancers and Basketball Player”. We designed murals closely with our clients before applying them on the actual location. The graffiti murals are all created in full details version under 2 days process.


ร้าน "De Meca" เป็นร้านอาหารกึ่งผับสไตล์อเมริกัน ตั้งอยู่บริเวณถนนเรียบด่วนรามอินทรา ภายในร้านจะเต็มไปด้วยของตกแต่ง และรูปแบบการออกแบบที่แบ่งออกเป็นโซนๆ ดูหลากหลาย แหวกแนว แต่ยังคงความเป็นอเมริกัน โซนที่ทางลูกค้าต้องการเพิ่มงานกราฟฟิติเข้าไปนั้น คือโซนบูธดีเจ และโซนเวที สองโซนนี้ลูกค้ากำหนดธีมแยกมาให้เป็น 3 ธีม คือ ดีเจ, นักเต้นบีบอย, และ นักบาสเก็ตบอล ทางทีมงานทำงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้แบบภาพประกอบที่ถูกใจมากที่สุดก่อนจะลงพ่นงานกราฟฟิติในพื้นที่จริง รวมระยะเวลาในการทำงานบนพื้นที่ทั้งหมด 2 วัน (เนื่องจากเป็นงานในที่สูง) รายละเอียดงานทั้งหมดเป็นงานรายละเอียดสูง (Full Details) ทั้งสิ้น

Powered by MakeWebEasy.com